Fraai beslagen stijgbeugel

Twee stijgbeugels, allebei van ijzer gemaakt. Een van de beugels is met fraai koperbeslag versierd. De stijgbeugels dateren uit de 11e eeuw en zijn gevonden in het Loodiep bij Zwinderen. Ze vormen geen paar, maar zijn mogelijk wel tegelijk als offer aan hogere machten in het veen gedeponeerd. De stijgbeugels kunnen eigendom zijn geweest van een Drentse edelman. De adel reed immers paard en was rijk genoeg om de versieringen te bekostigen. In Drenthe zijn verder weinig vondsten uit de 11e eeuw gedaan die op het bestaan van een adel in die tijd wijzen.

Periode
1950 tot heden
DOOR
DATUM
VERHALEN (0)