Roomkom voor de sier

Dit is een zilveren roomkom, waarschijnlijk vervaardigd in de tweede helft van de 18e eeuw. Dergelijke kommen – evenals brandewijnkommen – waren vaak prestigieuze sierobjecten in huishoudens van leden van de adel en de hoge burgerij.

Periode
DOOR
DATUM
Thema's
VERHALEN (0)