Kerkzilver bepaalt status

De zilveren avondsmaalsbeker van de kerk van Hoogeveen is van de hand van de Meppelse smid Jan Berents Rombout (1683–1748). Zijn merknaam IB staat in de beker gegraveerd. Hij is vervaardigd in 1720 en is een kopie van de oudere kerkbeker uit 1650 van het nabijgelegen dorp Echten. Het bezit van kerkzilver is bepalend voor de status van de gemeenschap der gelovigen. Avondsmaalbekers worden tijdens de viering van het Heilig Avondmaal gebruikt. Ze worden gevuld met wijn, waarna ieder lid van de kerkgemeente er een slok uit neemt.

Periode
DOOR
DATUM
Thema's
VERHALEN (0)