Johan Picardt

Johan Picardt, theoloog, medicus, ontginner en historicus

Johan Picardt

Dr. Johan Picardt werd geboren op 5 februari 1600 in Bentheim. Hij studeerde wijsbegeerte, medicijnen en theologie aan de universiteiten van Groningen, Leiden en Franeker. In 1648 werd hij predikant in Coevorden, waar hij op 21 mei 1670 overleed. Hij is misschien wel de belangrijkste Coevordenaar die ooit binnen de grachten van de oude veste leefde.

Naast het beroep van predikant hield hij zich bezig met het vruchtbaar maken van landbouwgronden, vooral het onbewoonbare veengebied in het graafschap Bentheim. Maar zijn grootste bekendheid kreeg hij als archeoloog-schrijver-historicus. In zijn boeken komt Picardts bijzondere liefde voor het persoonlijke onderzoek van de Drentse oudheden duidelijk naar voren.

Hij onderzoekt onder meer vorm en grootte van de hunebedden en geeft er een nauwkeurige beschrijving van. In Picardts tijd waren maar weinig mensen geïnteresseerd in deze sombere steenhopen en de lage grafheuvels. Hij was een pionier en natuurlijk maakte hij fouten. Zo dacht hij dat hunebedden begraafplaatsen waren van ‘grouwsame, barbarische en wreede reusen’ en dat de grafheuvels oudtijds bewoond werden door de ’Witte wijven’.

In het Stedelijk Museum Coevorden kunt u meer over deze bijzondere man te weten komen.

Periode
DOOR
DATUM
VERHALEN (0)