Grafheuvel

De grafheuvel is de opvolger van het hunebed. In de heuvel van aarde en plaggen ontbraken grote zwerfkeien, zoals bij een hunebed. Keien en hout werden nog wel gebruikt. Grafheuvels kennen we uit de nieuwe steentijd, de bronstijd en de ijzertijd.

De grafheuvel is de opvolger van het hunebed. In de heuvel van aarde en plaggen ontbraken grote zwerfkeien, zoals bij een hunebed. Keien en hout werden nog wel gebruikt. Grafheuvels kennen we uit de nieuwe steentijd, de bronstijd en de ijzertijd.

Een grafheuvel is een heuvel waar in de prehistorie de doden in werden begraven. De heuvels werden opgeworpen over de menselijke resten, die in een grafkist of urn zaten. Na een eerste begraving werden grafheuvels gebruikt voor latere bijzettingen van andere overledenen. Sommige grafheuvels zijn zelfs in meer perioden gebruikt. Naast de functie als graf lijken de heuvels ook te zijn gebouwd en gebruikt voor verering.

Dit is een reconstructie van het graf van de zogenaamde Hoofdman van Drouwen. De grafheuvel stamt uit de vroege bronstijd.

De Hoofdman van Drouwen moet in zijn tijd een belangrijk persoon zijn geweest. Dat weten archeologen door de omvang van de grafheuvel en de rijke grafgiften die de hoofdman mee heeft gekregen voor het hiernamaals. Professor A.E. van Giffen heeft de grafheuvel in 1927 opgegraven.

In de nieuwe steentijd, vroege bronstijd en ijzertijd werden heuvels opgeworpen met één of meer kransen van palen, maar in de midden en late bronstijd werd naast de heuvel ook een greppel en een aarden wal aangelegd.

Periode
3000 v.Chr. tot 500 n.Chr.
DOOR
DATUM
Thema's
VERHALEN (0)