Inhoudsmaat voor graan

Om hoeveelheden graan te meten gebruikt men in de 19e eeuw houten maatbekers. Deze inhoudsmaat is 1 Nederlandse ‘kop’. Dat is een oude standaardmaat in Nederland die bij de invoering van het metrieke stelsel in 1816 gelijk staat aan 1 liter. Dat stelsel van maten en gewichten verdwijnt evenwel weer in 1870. Vanaf dat jaar gelden internationale standaarden. Officieel worden daarmee ook de oude Nederlandse benamingen afgeschaft, maar in de praktijk hoort men ze nog geregeld. Ook nu nog spreken we van een ‘ons’ en van een ‘bunder’.

Periode
DOOR
DATUM
Thema's
VERHALEN (0)