Drents Krukgewicht, objectnummerL H1941-0126A

Meer info over Drents krukgewicht met objectnummer: H1941-0126A

Krukgewicht, objectnummer; H1941-0126A

Krukgewicht, objectnummer; H1941-0126A

U ziet op de foto een voor-metriek, metriek gemaakt Drents krukgewicht uit (17)58.

Voor-meteriek, metriekgemaakt wil zeggen dat het gewicht stamt uit de periode vóór1820 en het bij de invoering van het metrieke stelsel in 1820 is aangepast aan het metrieke stelsel. Dit is gedaan door het gewicht o.a. te verzwaren met de duidelijk zichtbare messing platen aan beide zijden van de kruk op de schouder van het gewicht, en het aanbrengen van justeringen in de bodemplaat waardoor het gewicht 1 KILO woog. Aan de ene kant van de kruk staat de gewichtsaanduiding: 1 NED POND KIL. Aan de andere kant van de kruk staan de jaarletters die werden gebruikt vanaf 1820. Tevens zal er ook het merk van de arrondissementsijker afgeslagen staan. Beiden zijn helaas op de foto niet te zien. Tip voor het museum: plaats er een foto bij waarop de jaarletters te zien zijn! Het gewicht kan geheel gedetermineerd worden.

Dat het gewicht in (17)58 voor het eerst geijkt in Drenthe is en niet in 1658, is zeker daar Drenthe in 1753 voor het eerst zelfstandig mocht gaan ijken. Op de romp van het gewicht ziet u dan ook de D van Drenthe gevolgd door (17)58 en verdere jaartallen.

Drentse gewichten zoals hier op de foto is afgebeeld zijn zeldzaam!

Zie voor meer gegevens over oude gewichten en determinatie de website van het internetmuseum www.oudegewichtjes.nl

Gerard J. Warburg

Periode
1700 tot 1800
DOOR
DATUM
Thema's
VERHALEN (1)