zilveren avondmaalsbeker van Meyndert van der Thijnen

Zilveren avondmaalsbeker van Meyndert van der Thijnen.

zilveren avondmaalsbeker van Meyndert van der Thijnen

“1672, den 4 de september, ben ik Meindert van Thienen met mijn vrouw en kind uit Coevorden gegaan, latende alles staan wat wij hadden, uitgenomen een wagenkistje met het nodige linnen en wolle, dat men dagelijks van node hadden. En zijn des nachts tot Dalen geweest en heb aldaar een wagen gewonnen voor 37 GL. Die heeft ons in de nagt naar Groningen gevoerd, niet zonder zorgen. Alzo nog volk van de vijand op Drenthe was.”

Zo begint het dagboek van Meindert van Thienen, tegenwoordig zegt men Meyndert van der Thijnen. In het rampjaar 1672 ontsnapt hij uit de belegerde Veste Coevorden. Hij gaat naar Groningen om legercommandant Rabenhaupt te vragen Coevorden te bevrijden van de bezetting door Bommen Berend ofwel Bernard van Galen, bisschop van Münster. Nederland was toen in oorlog met Frankrijk, Engeland, Münster en Keulen.

Zijn verzoek is niet tevergeefs. Rabenhaupt besluit te wachten tot de vorst invalt om dan met biezenmatten te proberen over de lichtbevroren gracht de stad binnen te komen. De opzet lukt en Coevorden wordt bevrijd.

Als dank voor zijn inspanningen bij het ontzet van Coevorden, ontvangt Meindert van Thienen van de Raad van State een vergulde, zilveren avondmaalsbeker. Hij vermaakt de beker aan het Gereformeerd Kerkgenootschap.

De fraaie beker is nu te zien in het Stedelijk Museum.

Periode
DOOR
DATUM
VERHALEN (0)