Een prehistorische schaaf

Neanderthalers gebruiken vuistbijlen voor het slachten van dieren, maar soms ook voor andere handelingen. Deze vuistbijl zou vanwege zijn geringe formaat wel eens gebruikt kunnen zijn als schaaf. De bijl is gevonden op een akker in Noord-Drenthe, tezamen met nog meer vuistbijlen en andere werktuigen. Allemaal gemaakt van vuursteen. De akker is het eerst gevonden kampement van Neanderthalers in Drenthe. Het kamp wordt door de Neanderthalers gebruikt als uitvalsbasis voor de jacht en als slachtplaats. De gevonden bijlen en werktuigen zijn vervaardigd tussen 100.000 jaar en 50.000 jaar geleden.

Periode
DOOR
DATUM
Thema's
VERHALEN (0)