Schoolbankje / Naar school!

‘De arme moet onafhankelijk worden van liefdadigheid, hij moet leren de eigen kost te verdienen’, aldus Johannes van den Bosch.

Schoolbankje / Naar school!

Hij wilde weliswaar een producerende landbouwkolonie oprichten, maar een belangrijk nevendoel was het opvoeden en opleiden van de kolonistenkinderen. Zo zouden zij straks een betere kans maken op de arbeidsmarkt en succesvol kunnen terugkeren in de gewone maatschappij.

De lagere scholen binnen de koloniën stonden bekend om hun hoge niveau. Het schooltje in Boschoord behoorde zelfs tot de betere rijksscholen in Nederland. De kleine kinderen gingen vanaf 6 jaar overdag naar school, de ouderen kinderen hielpen overdag met het werk en gingen naar de avondschool. Daarnaast werden alle meisjes opgeleid in het spinnen, weven en huishouden, zodat zij later een ‘dienstje’ buiten de kolonie konden zoeken. De Maatschappij voorzag ook in voortgezet onderwijs. In 1823 werd er een Landbouwkundig Instituut opgericht, later gevolgd door een bosbouw-, een landbouw- en een tuinbouwschool.

Net zoals de kerkgang en het lidmaatschap van het ziekenfonds, was ook de schoolgang verplicht. Met deze leerplicht liep de Maatschappij van Weldadigheid zo’n tachtig jaar vooruit op de ontwikkelingen in de rest van ons land. Volgens sommigen liggen de wortels van onze hedendaagse verzorgingsstaat dan ook binnen de Koloniën van Weldadigheid.

Periode
DOOR
DATUM
VERHALEN (0)