Smederij

Smederij

Smederij

‘De Wachter’ huisvest een ambachtelijke smederij. De muren zijn opgemetseld met stenen van de oude smederij in Zuidlaren. Ook de ramen komen hier vandaan.

Smeden is een eeuwenoud ambacht en verbonden aan de ijzer- en bronstijd. De uitvinding van de blaasbalg stelde mensen in staat om ijzer vrij te maken uit ijzererts en vervolgens metalen gebruiksvoorwerpen te maken. De gesmede ploegen betekenden een enorme sprong vooruit in de ontwikkeling van de landbouw. Hoefijzers voor paarden deden hun intrede en zwaarden en pantsers zorgden voor sterke legers. Smeden waren verenigd in gilden, net zoals bij veel andere ambachten het geval was.

Smeden van onder andere de Drentse Smedenclub geven regelmatig demonstraties in onze smederij. Deze ervaren smeden laten u zien hoe ijzer in het smidsvuur gloeiend wordt gemaakt. Want u kent het spreekwoord: "Men moet het ijzer smeden als het heet is!”.

Periode
DOOR
DATUM
VERHALEN (0)