Hut uit de midden-steentijd

Hier is naast het pad een hut te zien waar de mensen in de midden-steentijd (ongeveer 9600 jaar geleden) in woonden. Toen het klimaat definitief warmer werd, veranderde Noord-Nederland van een toendra naar een bebost gebied. Er liepen veel verschillende dieren rond zoals bizons, elanden, beren, reuzenherten en oerossen. De mensen leefden van de jacht op verschillende soorten wild en van het verzamelen van eetbare planten. Vergeleken met de periode hiervoor was het verzamelen van voedsel een stuk belangrijker. Ze woonden echter nog niet op een vaste plek.

Hier is naast het pad een hut te zien waar de mensen in de midden-steentijd (ongeveer 9600 jaar geleden) in woonden. Toen het klimaat definitief warmer werd, veranderde Noord-Nederland van een toendra naar een bebost gebied. Er liepen veel verschillende dieren rond zoals bizons, elanden, beren, reuzenherten en oerossen. De mensen leefden van de jacht op verschillende soorten wild en van het verzamelen van eetbare planten. Vergeleken met de periode hiervoor was het verzamelen van voedsel een stuk belangrijker. Ze woonden echter nog niet op een vaste plek.

De oudste boot ter wereld is in Drenthe gevonden, en heet de kano van Pesse. De kano is rond 9000 jaar oud en komt dus uit de midden-steentijd. Hij is ongeveer 3 meter lang en werd gevonden bij het uitgraven van het Blikkenveen bij Pesse. Omdat er werd getwijfeld of het wel te gebruiken was als kano, is er een experiment uitgevoerd om te kijken of er ook echt in gevaren kon worden. Uit het experiment bleek dat twee man in een replica van de kano een klein riviertje of meertje konden oversteken. De kano is te zien in het Drens Museum in Assen.

Een van de plattegronden van de vindplaats Bergumermeer S-64 B. In totaal zijn er 5 complete plattegronden gevonden. De ellipsvorm van de vermoede hutten is te herkennen aan de stenen en verkleuring in de grond. De zwarte vlakken zijn vermoede haardkuilen.

In de midden-steentijd worden er voornamelijk kleine stukjes vuursteen geslagen, die samen in een houten schacht gezet worden. Zo kunnen goede pijlen of speren met weerhaken gemaakt worden. Hierboven zijn een aantal stukken vuursteen te zien die in Buinen zijn gevonden. Ze zijn nu te vinden in het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis.

 

Periode
1950 tot heden
DOOR
DATUM
Thema's
VERHALEN (1)