Signalementskaart

Vanaf 1896 werd in Veenhuizen de signalementskaart ingevoerd.

Signalementskaart


De geestelijke vader hiervan was de Fransman Alphonse Bertillon. Deze Franse politieman ontwikkelde in 1883 een systeem voor de identificatie van personen.

Na binnenkomst werden gevangenen en face en en profil gefotografeerd, iets waartegen met zich nogal eens verzette. Het verzet tegen de foto was een tevergeefse poging om latere identificatie en dus het vaststellen van recidive te bemoeilijken, want tijdens hun voorlopige hechtenis was er meestal al een uitvoerig signalement van de gevangene opgemaakt.

Vrijwel elk lichaamsdeel, tot de vingerkootjes toe, werd gemeten en zo nodig beschreven met behulp van een uitvoerige handleiding. Van deze signalementen werd dankbaar gebruik gemaakt door crimineelantropologen, bijvoorbeeld voor de toetsing van Lombrosiaanse theorieën.

Dit systeem van het meten van lichaamsmaten werd bertillonage. Het systeem ging er vanuit dat mensen van elkaar verschilden doordat hun lichaamsdelen unieke maten hadden, zoals de omtrek van het hoofd en de lengte van de uitgestrekte arm.

Periode
DOOR
DATUM
VERHALEN (0)