Havezate bij Havelte

De in Assen geboren en getogen Louis Albert Roessingh (1873-1951) wordt bekend om zijn portretschilderijen en landschappen. Niet alleen in Nederland, maar ook vooral in België zijn zijn schilderijen van het Drentse landschap erg populair. Dit schilderij maakt Roessingh in 1908. Het stelt de tuin voor van Overcinge bij Havelte. Overcinge is een zogenoemde havezate, een landhuis. In de geschiedenisboeken komt de naam al in 1315 voor. De fundamenten van de huidige bebouwing stammen evenwel uit veel latere tijd. Vanaf 1946 doet Overcinge veertig jaar dienst als Volkshogeschool, daarna wordt het gerestaureerd en teruggebracht in de staat van voor de 19e eeuw.

Periode
DOOR
DATUM
Thema's
VERHALEN (0)