Beeldje moslimvrouw met kinderen

De val van de enclave Srebrenica vormt een zwarte bladzijde in de geschiedenis van het 13 Infanteriebataljon Regiment Stoottroepen en van Nederland.

Beeldje moslimvrouw met kinderen

Beelden van de vlucht, de erbarmelijke omstandigheden van de vluchtelingen en de onmacht van de militairen drongen via de televisie de huiskamers binnen. Kunstenaar Peter Leyenaar werd getroffen door deze machteloosheid, die voor hem zo overduidelijk zichtbaar was. Hij zette zijn emoties om in dit kunstwerk. Het beeld stelt een vluchtende moslimvrouw uit Srebrenica voor met één kind op haar arm en een kind, hangend aan haar been.

In de jaren negentig werden drie luchtmobiele infanteriebataljons ingezet in het door burgeroorlog verscheurde Joegoslavië. Dutchbatt III, met als kern 13 Infanteriebataljon Regiment Stoottroepen, kreeg als taak om toe te zien op safe haven Srebrenica.

Op 11 juli 1995 overliepen generaal Radko Mladic en zijn troepen de moslimenclave. De VN-militairen van Dutchbat III waren door gebrek aan mankracht, middelen en internationale steun niet bij machte hen te stoppen. De burgerbevolking, waaronder veel vrouwen, kinderen en ouderen, vluchtte naar het Dutchbat III hoofdkwartier in Potocari.

Later bleek dat in de dagen die volgden meer dan zevenduizend Bosnische moslimmannen door de Bosnische Serven waren vermoord, waarvan het merendeel buiten de enclave en de anderen tijdens hun vlucht naar veilig gebied.

VERHALEN (0)