Vuistbijl van Neanderthaler

De Neanderthalers die in Drenthe leven, tienduizenden jaren voor het begin van de jaartelling, zijn al tot veel in staat. Tot hun vaardigheden behoort bijvoorbeeld het maken van vuurstenen werktuigen en vuistbijlen. In 2007 worden op een akker in Noord-Drenthe ruim zestig werktuigen uit de tijd van de Neanderthalers gevonden, waaronder minstens veertien vuistbijlen. Die vuistbijlen zijn niet allemaal in Drenthe gemaakt. Dit vakkundig vervaardigde exemplaar is vermoedelijk meegenomen van elders. De vondsten zijn minimaal 50.000 jaar oud, mogelijk zelfs veel ouder. De akker is het eerst gevonden jacht- en slachtkampement van Neanderthalers in Drenthe.

Periode
DOOR
DATUM
Thema's
VERHALEN (0)