Stapelbed en kast

Na de Tweede Wereldoorlog moest de communistische Sovjetdreiging het hoofd geboden worden.

Stapelbed en kast

De tijd van de Koude Oorlog brak aan. In 1949 werd de NAVO opgericht en de Koninklijke Landmacht werkte met een kader-militieleger. Het belangrijkste gevolg daarvan was dat vele lichtingen dienstplichtig soldaten de kazernepoorten binnenkwamen om hun eerste oefening te vervullen. Al deze dienstplichtigen moesten gelegerd worden. Dat gebeurde zeer efficiënt.

Vele oud-dienstplichtigen zullen zich het bed en de kast op de foto herinneren. Ze geven een indruk van de legering en manier van leven op een soldatenkamer in deze periode. Kast en bed staan model voor hoe een soldaat geacht werd zijn kast in te pakken en zijn bed op te maken.

Het bed en de kast staan in de Koude Oorlog-hoek van het Stoottroepenmuseum. Dit deel van het museum geeft een indruk van de periode waarin de Stoters een pantserinfanteriebataljon vormden. U ziet hier onder meer gevechts- en noodrantsoenen, verschillende tenues vanaf  '45 tot de invoering van modernere kleding en modellen van voertuigen die door het Warschaupact werden gebruikt.

VERHALEN (0)