Moeders

Mevrouw M.L.C. Cornelissen was een fenomeen en stond bekend als ‘Moeder der Stoottroepen’, kortweg ‘Moeders’.

Moeders

Zij was de weduwe van overste P.J. Cornelissen, de commandant van 3 Regiment Stoottroepen. Op verzoek van haar man bezocht zij de nabestaanden van de in Indië gesneuvelde mannen. Nadat ook haar eigen man in Indië omkwam, bleef zij zich op onnavolgbare wijze inzetten voor Stoters en/of hun familieleden.

Tot haar overlijden op 25 juni 2000 bezocht Moeders nabestaanden van mannen die tijdens de diensttijd bij het Regiment (zowel in oorlogs- als in vredestijd) overleden. De appèlplaats waar Jan de Stoter over uitkijkt, is naar haar vernoemd.

VERHALEN (0)