IJserkoekenoproer

In december 1770 verzocht de Hervormde kerkenraad van Coevorden de magistraat om “het oude misbruik van op Nieuwjaarsdag ijserkoeken op te halen” af te schaffen “ter afweringhe van ongodsdienstige ergernissen”.

IJserkoekenoproer

Hiermee trapte de kerkenraad met name de mindergegoeden op de ziel. Dat bleef niet zonder gevolgen.

Alom in Drenthe was het gewoonte om op nieuwjaarsdag langs de huizen te gaan om elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen. Voor de mensen met weinig geld had dat als voordeel dat ze overal gratis een borrel kregen. Bovendien konden ze zich vol eten aan ´knieperties', de met een wafelijzer gebakken nieuwjaarskoeken oftewel ´ijzerkoeken´.

De kerkenraad vond bij het stadsbestuur een gewillig oor, vooral omdat het bestuur zo het veelvoorkomende drankmisbruik dacht te voorkomen. De magistraat verbood vervolgens het oude gebruik. De burgers werden op 29 december op het kerkhof bijeen geroepen om hiertegen te protesteren, maar dit werd eveneens door de magistraat verboden.

Op oudejaarsdag ontstond een samenscholing van gebelgde Coevordenaren bij het raadhuis. Kennelijk maakte hun protest indruk, want de magistraat zwichtte en trok het verbod in. Intussen waren de door het stadsbestuur te hulp geroepen garnizoensoldaten gearriveerd. Geëscorteerd door de militairen droop het stadsbestuur af.

Het relletje ging de geschiedenis in als ‘het ijserkoekenoproer’.

Periode
DOOR
DATUM
VERHALEN (0)