Coevorden, stad met historie

Al in het jaar 1148 staat Koevoorde (een doorwaadbare plaats in de rivier waar boeren hun koeien doorheen dreven) vermeld op een oorkonde als een nederzetting op een zandrug tussen de veenmoerassen.

Coevorden, stad met historie

Coevorden ligt strategisch op de route van Münster naar Groningen, waardoor reizigers min of meer gedwongen worden om door de kasteelstad te trekken. Dit maakte Coevorden interessant voor militaire machthebbers en kooplieden. Met hen kwamen ook de ambachtslieden, wetenschappers en kunstenaars en zo werd Coevorden een welvarende vesting. In 1407 krijgt Coevorden stadsrechten. Daarmee is het de oudste stad van de provincie Drenthe.

In de loop van de eeuwen wordt Coevorden regelmatig belegerd, veroverd, heroverd, platgebrand, opgebouwd, vernietigd en opnieuw hersteld. De nu nog bestaande historische gebouwen en vestingwerken, stratenstructuur en de stervormige stadsgracht dateren grotendeels uit het einde van de 16e en het begin van de 17e eeuw. Militair ingenieur Menno van Coehoorn ontwierp de vestingwerken. In de zeventiende eeuw waren dit de sterkste vestingwerken van heel Europa.

Coevorden: een vestingstad met een langdurige en roemrijke geschiedenis!

Periode
DOOR
DATUM
VERHALEN (0)