Prehistorische voorwerpen

Klokbekers en bijlen

Prehistorische voorwerpen

Ver voor het begin van de jaartelling was er al bewoning in Dalen en omgeving. Diverse opgravingen tussen 1979 en 1989 leveren hiervoor het bewijs.

Een groot aantal bijzondere prehistorische voorwerpen is in meer dan perfecte staat bewaard gebleven. Speciaal is de collectie van de familie Boesjes. Op hun grond, op het Huidbergsveld aan de zuidkant van het dorp, zijn bewijzen van eeuwenlange bewoning gevonden. De voorwerpen worden allen tentoongesteld in onze museummolen.

De hunebedbouwers lieten ook in onze streek hun sporen achter. Ze vestigden zich graag op hoger gelegen gronden en dus was Dalen een uitgelezen plek. Ook de nabijheid van water was belangrijk: het dorp wordt aan weerszijden begrensd door de riviertjes Loo en Drostendiep en door verschillende veentjes.

De rondtrekkende families leefden van de jacht, waarbij ze vuurstenen bijlen gebruikten. Ook de gave klokbeker met typerende lijnpatronen en versierde oortjes komt uit de periode 2500–2000 vóór Christus. De beker is herkenbaar aan de flauw gebogen hals en werd onder meer als grafgift meegegeven aan de overledene.

Dat er in een latere periode (de Bronstijd, 2000–800 vóór Christus) ook bewoning was, kunnen we zien aan de prachtige waardevolle bronzen kokerbijl.

Periode
DOOR
DATUM
VERHALEN (0)