Eigen geld

In 1818 richt Johannes van den Bosch de Maatschappij van Weldadigheid op. Met het stichten van landbouwkoloniën voor arme landgenoten wil hij de grote armoedeproblematiek in het land aanpakken.

Eigen geld

Anders dan de aanduiding 'vrije koloniën' doet vermoeden, was de vrijheid van de kolonisten beperkt. Er heerste een bijna militair regime binnen de koloniën. De zaak was goed en strak georganiseerd. Er waren opzichters, ambtenaren en wijkmeesters die toezagen op naleving van de regels.

Oplossing voor drankmisbruik

Op overtredingen stonden sancties en in het ergste geval werd men naar de strafkoloniën gezonden. Vertrek uit de kolonie, tenzij in overleg, werd als desertie beschouwd. Inkopen buiten de kolonie werd beperkt toegestaan en gecontroleerd. Onder de kolonisten kwam veel drankmisbruik voor en mede daarom werd het koloniegeld ingevoerd. In de koloniewinkels was alles te koop, behalve sterke drank. En zo was dat probleem grotendeels opgelost.

Eerste dorpshuis van Drenthe

Maar Johannes had wel degelijk hart voor zijn kolonisten: met grote regelmaat werden er Koloniefeesten georganiseerd met muziek, feestelijk eten en... sterke drank. Dit gebeuren speelde zich af in het speciaal opgerichte Dorpshuis: het eerste van Drenthe en nog steeds als zodanig in gebruik. De destijds opgerichte toneel- en een muziekvereniging bestaat nog steeds. Dat geldt ook voor de botanische vereniging 'Floralia' die uitgroeide tot het Floralia Corso dat landelijke bekendheid geniet.

Periode
DOOR
DATUM
VERHALEN (0)